Kezdőlap | Ajánlók | Kívánságkosár | Eladóink | Kereső | Könyvrendelés
Facebook Twitter Pinterest
Adamik Tamás

Klasszika-filológus, irodalomtörténész, nyelvész. 

Az irodalomtud. kandidátusa 1976, doktora 1989; Műfordítói nívódíj 1982; Lénárd Sándor-díj 1984; Marót Károly-díj 1996.  M.: Orosz nyelvkönyv az ált. isk. 6. o. számára, társszerző, 1971; Catullus versei. Catulli Veronensis liber. [Auctores Latini XV. sorozat], egyetemi tankönyv, kritikai kiadás, bev., jegyz., 1971; Tanári kézikönyv az orosz nyelv tanításához a 6. osztályban, 1972; Latin költészet, tan.-ok, szerk. [B. Révész Máriával], 1974; Latin prózaírók, szerk. [B. Révész Máriával], 1976; Martialis és költészete, monogr., 1979; Salisbury-i János: Metalogicon. I. könyv, 1988; Vergilius: Aeneis I-VI. [Auctores Latini XXI. sorozat], egyetemi tankönyv, bev., jegyz. [B. Révész Máriával, Bollók Jánossal], 1988; Római irodalom az archaikus korban, Pécs, 1993; Római irodalom az aranykorban, Pécs, 1994; Római irodalom az ezüstkorban, Pécs, 1994; 22 híres beszéd [másokkal], 1995; Római irodalom a késő császárkorban, 1996; [sorozatcím: Apokrif iratok] Csodás evangéliumok, vál., 1996; Apokalipszisek, vál., 1997.  Műford.: H. Sophronius: "Nehéz az emberi léleknek nem szeretni". A keresztény életről, irodalomról és tudományról, jegyz., utószó, 1981; Arisztotelész: Rétorika, jegyz., utószó, 1982; L. C. F. Lactantius: Az isteni gondviselésről, jegyz., utószó, 1985; Cornificius: Rhetorica ad C. Herennium = A C. Herenniusnak ajánlott Rétorika latinul és magyarul, bev., jegyz., szöveget gond., 1987; Szent Jeromos: Nehéz az emberi léleknek nem szeretni, 1991; A szofista filozófia, szöveggyűjt. [összeáll.: Steiger Kornél], 1993; Az apostolok csodálatos cselekedetei, szerk. [Dörömbözi Jánossal], 1996.

Forrás