Kezdőlap | Ajánlók | Kívánságkosár | Eladóink | Kereső | Könyvrendelés
Facebook Twitter Pinterest
Általános szerződési feltételek

Jelen felhasználási feltételek jelentik a felhasználók és a konyvmegallo.hu között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a webáruház használatára vonatkozóan. Abban az esetben ha igénybe kívánja venni a konyvmegallo.hu online közösségi webáruház által kínált szolgáltatások valamelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.
A webáruház felhasználói által közzétett termékekért, képekért és egyéb tartalmakért , valamint ezek esetleges jogi következményeiért, a rendszerben felmerülő egyéb jogsérelemért a Könyvmegálló , azaz a konyvmegallo.hu semmiféle jogi következményt nem vállal. A webáruház fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módositsa, kiegészítse a jelen felhasználási feltételeket, és új vagy kiegészítő szabályokat, irányelveket vagy feltételeket szabjon meg a szolgáltatás felhasználó általi igénybevételére vonatkozóan. A konyvmegallo.hu meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött.


A könyvmegallo.hu által nyújtott szolgáltatás:

A regisztrált eladó-vevő felhasználó - a konyvmegallo.hu alatt elérhető rendszert, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját - elfogadja az alábbiakat: A konyvmegallo.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő
  • közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név
  • obszcén vagy trágár kifejezés
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

A konyvmegallo.hu-n regisztált felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a konyvmegallo.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az rendszerébe integrálja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a konyvmegallo.hu semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt.


A könyvmegallo.hu-n megjelenő tartalomról:

A regisztrált felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a konyvmegallo.hu oldalon oldalán belül elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a feltöltött fényképeket, a rendszerbe mentett személyes adatokat, elküldött üzeneteket, valamint a személyes üzeneteket is.

Regisztrált felhasználóként megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a konyvmegallo.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást , amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek talál.

A regisztált felhasználó megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a konyvmegallo.hu minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A konyvmegallo.hu-n feltöltött olyan tartalmakért (könyvekért), amelyek tiltott önkényuralmi jelképeket tarlamaznak, felelőség a felhasználót terheli.

A regisztrált felhasználók (vevők és eladók) által közzétett valamennyi tartalomért, valamint ezek esetleges jogi következményeiért, a rendszerben felmerülő egyéb jogsérelemért a konyvmegallo.hu semmiféle jogi következményt nem vállal.