Kezdőlap | Ajánlók | Kívánságkosár | Eladóink | Kereső | Könyvrendelés
Facebook Twitter Pinterest
Buddha élete és tanításai
Kőrösi Csoma Sándor
Termék helye: Budapest XII. kerület
Állapot: újszerű
Kiadó: Filum
Oldalak száma: 255
Fizetés lehetséges módjai: személyes átvétel
Leírás

A kötet két részre tagolódik: az el­ső részben W. W. Hunter A za­rán­dok tu­dós című ta­nul­mánya található, mely­ben Csoma éle­tét raj­zol­ja meg, és sok te­kin­tet­ben új ada­tok­kal és szem­pon­tok­kal egé­szí­ti ki ki­vá­ló tu­dó­sunk in­di­ai te­vé­keny­ségé­nek törté­ne­tét. A kö­tet má­sodik része Kőrösi Buddháról írt két ere­de­ti mun­ká­ját, valamint a tibeti nyelvű szent könyv, a Kandzsúr tartalmának - Buddha életének és tanításának - bemutatását foglalja magába. A kötetet teljessé teszi a könyv végén szereplő jegyzék és a szövegben szereplő tibeti, szanszkrit és páli nevek szójegyzéke

Több
További ajánlatok