Kezdőlap | Ajánlók | Kívánságkosár | Eladóink | Kereső | Könyvrendelés
Facebook Twitter Pinterest
Népzenei olvasókönyv
Sebõ Ferenc
Kiadó: Planétás
Kiadás éve: 1997
Fizetés lehetséges módjai: átutalás, személyes átvétel
Leírás

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv

Újszerû állapotban.
CD mellékletek nélkül.

Tartalom
Bevezetõ
A népzene
-A népzenére ruházott ideológiai szerepek
-A magyar népzene felfedezése

A magyarországi népzenekutatás
-A magyar népdalok rendezése
-Bartók Rend
-Kodály Rend
-Járdányi Rend
-Népzenei Típusrend

A magyar népzene
Énekes népszokások
Tánczene
Revival és táncház
Népzenei kiadványok

Olvasmányok
-Gyûjtéstörténet
-Herrmann Antal: Népzenei kincseink és a fonográf (1907)
-Nyikai: A Fehér Nyikó völgyébõl
-Gergely Pál: Vikár Béla gyûjtõútjai nyomán
-Seprõdi János: A tánczene gyûjtésérõl
-Móra Ferenc: A honti igricek
-Bartók Béla: Kilyénfalvi párbeszéd (Levél Geyer Stefinek Budapestre)
-Bartók Béla levele Ziegler Mártának Marosvásárhelyre
-Lükõ Gábor moldvai levele Lajtha Lászlóhoz
-Ortutay Gyula: Népmese-, Népdal-, Néprajzi hanglemez

Rendezéstörténet
-Rajeczky Benjamin: Bartók-glosszák a népdallejegyzésekhez
-Rácz Ilona: Bartók Béla utolsó évei a Magyar Tudományos Akadémián
-Kovács Sándor: Bartók dallamcsoportosítási rendszere
-Járdányi Pál: A magyar népdalok rendje

-Néphagyomány és zenekultúra
-Bartók Béla: A régi magyar népzenérõl
-Kodály Zoltán: Néprajz és zenetörténet
-Dobszay László: A népdal és a zenei érték
-Dobszay László: A népzene pedagógiai jelentõsége

Népzene-biológia
-Sebõ Ferenc: Bartók ismerkedése a népzenével
-Lajtha László: Népzene - biológia
-Martin György: A magyar és a román folklór viszonya az európai összefüggések tükrében
-Martin György: Népi tánchagyomány és nemzeti tánctípusok Kelet-Közép-Európában
-Gaál Károly: Burgenlandtól Új-Zélandon át a magyarországi svábokig

Letûnt világ hírmondói
-Sebõ Ferenc: Régi táncház
-Dúló György: Beszélgetés Kovács Tivadarral
-Sebõ Ferenc: Beszélgetés Bársony Mihállyal

Példatár
-Egy népzenei gyûjtés tanulságai
-Népzenei hanglemezfelvételek 1954
-Pszalmodizáló stílus
-Tetraton dallamok
-Diatonikus sirató stílusú dallamok
-Pentaton ereszkedõ - kvintváltó stílus
-Ereszkedõ pentaton - pásztor réteg
-Dúr ereszkedõ rétegek
-Régies kisambitusú dallamok
-Újszerû kisambitusú dallamkörök
-Emelkedõ dallamszerkezetû rétegek
-Új stílus

Dallamkeresõk
Szótár

Több
További ajánlatok